„(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” – nowa odsłona

DSCF8022

Fundacja Oczami Brata zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, którego głównym celem jest promocja autorskiej twórczości uzdolnionych artystycznie osób z niepełnosprawnościami oraz działania mające na celu zwiększenie integracji oraz tolerancji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności.

W ramach tegorocznej edycji odbędą się cztery wydarzenia: gra miejska pod nazwą „Teraz Błeszno”, salon poezji, happening „Malowanie na Bieganie” oraz przegląd Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób z Niepełnosprawnościami „Maskarada”.
Cele przyświecające idei projektu zostaną zrealizowane poprzez stworzenie przestrzeni do integracji i poznania się osób z różnych środowisk, współpracę między osobami o różnej sprawności, podniesienie samoświadomości i wiary w siebie, ułatwienie osobom niepełnosprawnym przełamania barier, a także poprzez wzmacnianie więzi społecznych.

Przedsięwzięcie wystartuje 11 września grą miejską, a zakończy się 23 października „Maskaradą”.