Niższe opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych – bynajmniej…

W Częstochowie Karta Dużej Rodziny do niedawna uprawniała do 50 proc. zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Usług Komunalnych od jakiegoś czasu informuje, że z ulgi można skorzystać wyłącznie, gdy daną nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna. Samo posiadanie karty do tego nie uprawnia.

Karta Dużej Rodziny obowiązuje w całym kraju – poza miejskim CUK-iem. Przysługuje ona rodzinom, w których jest więcej niż troje dzieci. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu różnych ofert: kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju. Zwolnienie na ten moment nie obejmuje mieszkańców w sytuacji, gdy m.in. daną nieruchomość zamieszkują tylko dwie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Stąd też CUK postanowił zaprzestać uwzględniania wynikającej z karty ulgi za wywóz śmieci. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się niektórzy miejscy radni.

Dysponujemy dziś opinią Rzecznika Spraw Obywatelskich i stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z obu tych dokumentów wynika jednoznacznie, że te ulgi przysługują mieszkańcom, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny – podkreśliła Monika Pohorecka, radna Częstochowy:

Opinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jednoznaczna w kwestii poczynań CUKu:

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, to ta karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. (…) W związku z powyższym, z punktu widzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy, kto ma Kartę Dużej Rodziny, jest członkiem rodziny wielodzietnej, a co za tym idzie w przypadku wprowadzenia uchwałą rady gminy zwolnień dla rodzin wielodzietnych, jest objęty tym zwolnieniem”

Zdaniem Pawła Rukszy, działania władz miasta są niekorzystne dla mieszkańców, a szczególnie dla rodzin wielodzietnych:

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który wszedł w życie 16 czerwca 2014 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program jest realizowany od 1 stycznia 2015 roku, o czym mogą nie wiedzieć niektórzy spośród miejskich urzędników.

LN

Fot: Radio Fiat