Nowa propozycja połączenia ul. 1 Maja i Krakowskiej

 

W poniedziałek 11 grudnia w Konduktorowni odbyło się spotkanie dotyczące nowej koncepcji urbanistycznej południowych obszarów Starego Miasta w Częstochowie. Jego głównym punktem było przedstawienie najnowszego projektu przebiegu proponowanego ciągu komunikacyjnego mającego połączyć ul. 1 Maja z ul. Krakowską i dalej z trasą DK1. Poprzednia propozycja Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, zakładająca przebicie się przez teren dawnego Elanexu, wzbudziła spore kontrowersje i opory wielu mieszkańców miasta. Takie połączenie wymuszałoby wyburzenie części budynków zakładu, które mają już wartość zabytkową. W ostatnich dniach pojawiła się nowa propozycja, lokalizująca nową drogę od północnej części Elanexu, bez zbytniej ingerencji w zabudowania zakładu. O nowej koncepcji mówi zastępca dyrektora MZDiT, Piotr Kurkowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/1droga.mp3]

W czasie spotkania odbyło się również omówienie i prezentacja wybranych prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, będących rezultatem warsztatów architektonicznych poświęconych części Starego Miasta. Czy były jakieś ograniczenia w pracach studentów i czego dotyczą projekty wyjaśnił Krzysztof Kafka z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/2droga.mp3]

Przedstawiona przez MZDiT koncepcja połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej wzbudza jednak zaniepokojenie mieszkańców zlokalizowanych przy tej pierwszej ulicy domów. Projekt zakłada bowiem wyburzenie znajdującego się tam zabytkowego domu naczelnika stacji oraz pochodzącego z lat 60-tych bloku mieszkalnego. Według jednego z mieszkańców tego bloku, prosił o zachowanie anonimowości, do tej pory nikt nie poinformował lokatorów tego budynku o jakichkolwiek planach wobec nich , związanych z ewentualną eksmisją:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/3droga.mp3]

Co zatem z mieszkańcami bloku przy ul. 1 Maja? Czy zostaną postawieni przed faktem dokonanym? O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować na bieżąco.

ZD