Nowe limity dla rencistów i emerytów

Pracujący renciści i osoby będące na wcześniejszej emeryturze muszą pilnować wysokości zarobków, by ich świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. Gdy przekroczą pewien próg osiąganych przychodów pobierana renta lub emerytura może zostać zmniejszona lub zawieszona. Od września będą obowiązywać nowe kwoty.

Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Właśnie ta grupa, która osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że ich świadczenie może zostać zawieszone lub zmniejszone. O szczegółach mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, Beata Kopczyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1zus_limity_beata_kopczynska_26_08_19.mp3]

Limity przychodów, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2zus_limity_beata_kopczynska_26_08_19.mp3]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w II kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenia wyniosło 4 839,24 zł.

Źródło: informacja prasowa