O ekologii w przedsiębiorczości na Politechnice

11 kwietnia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów na Politechnice Częstochowskiej miała miejsce Konferencja EKO-Jura-Nauka Przedsiębiorcom. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

Prezydent Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Tadeusz Szymanek podkreślił, że wydarzenie promowało rozważoną ekologię:

Konferencję została podzielona na trzy panele, na które składały się debaty, dyskusja oraz networking. Podczas nich podjęto próbę odnalezienia wspólnego rozwiązania, odnośnie promowania selektywnej zbiórki odpadów i zwiększenia recyklingu. Wszystko po to, by szerzyć postawy proekologiczne i podnosić świadomość ekologiczną.

Dr hab. Edmund Golis z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie wyjaśnił, że konferencja nie była zorganizowana wyłącznie dla naukowców i przedsiębiorców:

Konferencja ,,EKO JURA – Nauka Przedsiębiorcom” zakończyła się o godz. 14.20.