Oblicza uzależnień – programy profilaktyczne także dla najmłodszych

loga-2

Uczniowie częstochowskich szkół podstawowych uczestniczą w zajęciach autorskich programów profilaktycznych. Zwiększają swoje umiejętności społeczne, zdobywają wiedzę m.in. na temat uzależnień i przemocy.

Maluch i świat” (MIŚ) przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas I-III, a program profilaktyczny „Uczucia, Motywacja, Asertywność” (UMA) dla wszystkich uczniów w wieku 12-13 lat (klasy VI), ich rodziców i nauczycieli.

Głównym celem realizacji programów finansowanych z budżetu miasta Częstochowy, jest zwiększenie umiejętności społecznych uczniów, z naciskiem m.in. na trening asertywności oraz kontakt interpersonalny w środowisku dzieci i młodzieży oraz przekazanie wiedzy na temat występowania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, m.in. uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy oraz profilaktyka w tym obszarze.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, każda klasa po 4 godziny lekcyjne. Godzinne warsztaty przygotowano są też dla rodziców i nauczycieli uczniów klas VI.

Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, młodzież trenuje i nabywa umiejętności społeczne przydatne w życiu, rozwija poczucie odpowiedzialności za własne wybory, świadomość norm regulujących życie człowieka. Nabywa również i poszerza wiedzę o zagadnieniach związanych z zagrożeniami, dowiaduje się jak sobie z nimi radzić.

MIŚ i UMA realizowane są w ramach Programu „Oblicza Uzależnień”.

Pierwsze sygnały płynące ze szkół, świadczą o bardzo pozytywnym odbiorze programów zarówno przez dzieci i młodzież, jak i rodziców i nauczycieli.

źródło: Urząd Miasta Częstochowy