Obradował Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

zarzad

W piątek, 20 stycznia w Gliwicach obradował Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskutowano m.in. o pomyśle ograniczenia liczby kadencji w samorządzie lokalnym oraz zmianach dotyczących funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W trakcie posiedzenia Zarząd Związku krytycznie odniósł się do pomysłu limitowania liczby kadencji w samorządach lokalnych, wskazując, że takie rozwiązanie byłoby wysoce szkodliwe dla państwa. Praktyczne doświadczenie wskazuje, iż gminy, które odznaczają się ciągłością władzy, osiągają zwykle lepsze rezultaty w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania usługami publicznymi. Członkowie Zarządu Związku stwierdzili też, że wprowadzanie zmian w ordynacji wyborczej powinno mieć charakter systemowy, a więc polegać na kompleksowym uregulowaniu wszystkich kwestii dotyczących tej dziedziny, np. czasu trwania kadencji organu wykonawczego oraz rady.

Ponadto Zarząd Związku dyskutował na temat przygotowywanych zmian w zakresie działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w odniesieniu do sposobu wyboru i składu rad nadzorczych). Członkowie Zarządu wyrazili obawę, że zmodyfikowanie tych zasad będzie niekorzystne dla województwa śląskiego. Nowe kierunki wydatkowania środków oraz lista zadań priorytetowych mogą nie uwzględniać w dostatecznym stopniu potrzeb ekologicznych regionu, który boryka się z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Podczas posiedzenia Zarządu Związku omówiono również ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.”

źródło: UM Częstochowa, fot: Monika Foltyn