Od szkolenia do zatrudnienia – projekt OHP

Od 8 listopada Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego 800 uczestników objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. O szczegółach programu mówi Halina Konefał, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/ohp_projekt.mp3]

W projekcie mogą brać udział również osoby z zewnątrz – nie jest on skierowany tylko do absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy. Warunkiem jest wiek w przedziale między 18 a 25 lat. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, przy ul. Tkackiej 5a.

ZD