Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy

Wczoraj (12 marca) zakończyła się Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy oraz rychłej beatyfikacji ojców zjednoczenia Europy na fundamentach chrześcijańskich, Sług Bożych Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana. Pielgrzymka połączona była z I Europejskim Kongresem, który stanowił forum wymiany myśli na temat przyszłości Europy budowanej na chrześcijańskich wartościach. Spotkanie odbywało się z inspiracji Ruchu „Europa Christi”, którego celem jest stwarzanie różnorakich płaszczyzn umożliwiających odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie.

Europa a konkretnie Unia Europejska – jako stary kontynent gdzieś zaprzepaściła te swoje korzenie, z których wyrosła – powiedziała Lidia Burzyńska, posłanka PiS.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/03/lidia-burzynska.mp3]

Mszy św. w kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Artur Miziński w intencji rychłej beatyfikacji patronów i współzałożycieli zjednoczonej Europy, Alcide de Gasperiego (1881-1954) i Roberta Schumana (1886-1963). Alcide de Gasperi był m.in. premierem i ministrem spraw zagranicznych Republiki Włoskiej, przez całe życie głęboko wierzącym chrześcijaninem. Robert Schuman zwany Ojcem Europy i „świętym w garniturze” – był ministrem spraw zagranicznych Francji, autorem tzw. planu Schumana, którego owocem stało się podpisanie w 1950 r. traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, poprzedniczkę Unii Europejskiej.
W Auli Kordeckiego odbyła się również konferencja, w trakcie której o Robercie Schumanie – „uczniu Chrystusa w polityce” i „chrześcijaninie w służbie wspólnego dobra” – opowiedział o. prof. Bernardo Ardura, norbertanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.
Uczestnicy konferencji podjęli próbę odpowiedzi na pytanie na czym może polegać przemiana Europy w powrocie do chrześcijańskich korzeni przez naśladowanie Roberta Schumana, czy refleksję na temat wolności człowieka a wolności narodów.
W pielgrzymce uczestniczyły także grupy pielgrzymów zorganizowanych przez Instytut Myśli Schumana oraz zwolennicy powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy.