Pierwszy piątek miesiąca okazją do ochłodzenia się w kościele

spowiedz

Dzisiaj (7 sierpnia) – pierwszy piątek miesiąca. Tradycja odbywania pierwszej spowiedzi miesiąca w piątki jest związana z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque, którą Jezus Chrystus prosił, aby przyjmowała Go w postaci Komunii Świętej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. Celem piątkowego nabożeństwa jest przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej. Zachęca się wiernych, by skorzystali z sakramentu pokuty, przyjęli Komunię Świętą, a przy okazji ochłodzili się w kościele.