Podsumowanie programu „Rodzina 500+” w częstochowskim MOPS

500+

Program „Rodzina 500+” to jeden z najważniejszych projektów rządowych, który podczas ostatniej kampanii wyborczej wzbudzał wiele emocji. Zwolennicy podkreślali, że program będzie stanowił realne wsparcie dla rodzin i przyczyni się do wzrostu demograficznego. Przeciwnicy natomiast twierdzili, że rządowa inicjatywa jeszcze bardziej obciąży budżet państwa, ponieważ nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Mimo licznych sporów i dyskusji, program ostatecznie wszedł w życie. Pierwszego lipca minął termin składania wniosków. W związku z tym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dokonał pierwszych podsumowań. Przyjęto 12 991 wniosków, choć wpłynęło ich znacznie więcej. Część było niewłaściwie zaadresowanych i należało je przekierować do innej instytucji, gminy, bądź powiatu. Ostatecznie pozytywnie rozpatrzono 8 350 z nich. Na wypłatę świadczeń przeznaczono już 13 mln zł. W kolejnych dniach suma ta zwiększy się o kolejne 7 mln zł. Transze realizowane są sukcesywnie, kilka razy w miesiącu. Świadczenie w wysokości 500 zł jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego, jedynego lub niepełnosprawnego dziecka, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych. O pieniądze z programu mogą się ubiegać nie tylko biologiczni rodzice dziecka ale również opiekunowie prawni lub faktyczni. Prawo do świadczenia jest ustalana na okres jednego roku. Warto dodać, że kwota jest zwolniona od podatku, a więc w całości przeznaczona dla rodziny.

MT