Poinformuj o azbeście

azbest

Poinformuj o azbeście do końca stycznia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, każda osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zobowiązana jest przedłożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacje o rodzaju, ilości oraz o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest. Przepis ten dotyczy również osób, które pozbyły się wyżej wymienionych wyrobów i nie dokonały aktualizacji danych.
Wykazano, że azbest oddziałuje chorobotwórczo, dlatego od kilku lat gminy dofinansowują jego usuwanie z terenu posesji.

KK