Pojazd uprzywilejowany na drodze. Jak się zachować?

Słyszysz pojazd uprzywilejowany na sygnale. Rozglądanie się dookoła, spojrzenie w lusterko – z której strony nadjeżdża? Zjechać na pobocze/chodnik, zmienić pas ruchu, zatrzymać się czy może puścić kierownicę i zasłonić dłońmi oczy? Zachowania kierowców na drodze słyszących sygnały np. karetki, są nieprzewidywalne. Pracownicy zespołów ratownictwa medycznego bardzo często są świadkami irracjonalnych zachowań kierowców. Ostre hamowanie na kilka lub kilkanaście metrów przed karetką, niemożność wjechania na krawężnik, przeciskanie się przez korek za karetką jadącą na sygnale – to tylko kilka przykładów z życia. Mówi przedstawiciel ALFAMEDYK S. C. prowadzący szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej i jednocześnie kierowca ambulansu z kilkunastoletnim stażem, Wojciech Szczurak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Pojazd-uprzywilejowany_szczurak_15_01_18.mp3]

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego podczas spotkania z pojazdem uprzywilejowanym określa Dział II Rozdział 1. Art. 9 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PN