„Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę”

DSC01147

Myśląc o polskiej historii widzimy powstania, bitwy, rewolucje i zamachy. Zapominamy jednak o nie mniej istotnym zjawisku – narodowym wkładzie w rozwój nauki i gospodarki.

Prawie 1200 biogramów. 4 tomy. Lata pracy. Dzisiaj (22.01) w samo południe w częstochowskiej Zapałczarni odbyła się promocja pracy „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki”, która powstała pod redakcją prof. Bolesława Orłowskiego.

Profesor Orłowski jest redaktorem naukowym pracy, autorem części haseł. W sumie nad słownikiem pracowało ponad stu autorów. Dzieło sięga XIII wieku, kończy się na roku 2013. – Ten słownik ma przywrócić pamięć o naszych konstruktywnych osiągnięciach, zarówno gospodarczych jak i naukowych, jak i wynalazczych. On rozpatruje [biografie] głównie od tej strony, w tym że oczywiście nie pomija innych elementów biografii, także przy okazji dowiadujemy się, że ktoś brał udział w kampanii wrześniowej czy że był na emigracji. Tu są zresztą i Polacy, którzy działali na obczyźnie, jak i obcokrajowcy, którzy działali w Polsce – mówi Bolesław Orłowski.

Profesor Orłowski zauważył, że w kwestii postępu naukowego nie powinniśmy mieć kompleksów. Prezentacja słownika odbyła się w Muzeum Produkcji Zapałek. Dyrektor Zapałczarni, Eugeniusz Kałamarz, spotkał prof. Orłowskiego po raz pierwszy przed wielu laty, w czerwcu 2002 r. – Za znajomość zaowocowała tym, że profesor zażyczył sobie i dotrzymał słowa, że prezentacja i premiera prezentacji słownika odbywa się w otoczeniu kapiącym techniką. Słownik jest rodzaje wskrzeszenia pamięci – mówi Eugeniusz Kałamarz.

W prezentacji słownika wzięli udział m.in. przedstawiciele oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, środowisk naukowych, Archidiecezji Częstochowskiej, Jasnej Góry, władz centralnych oraz uczniowie.

Prof. Bolesław Orłowski jest historykiem techniki, wykładowcą akademickim, epizodycznie w latach 2003–2004 wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (AJD). Jest autorem ponad 30 książek, od 2011 r. członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

Krzysztof Rygalik