Pomoc dla Kresowian rozpoczęta

Akcja KRESY/fot. Radio Fiat

Paczki z żywnością, artykuły szkolne, maskotki oraz środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek i płynów do dezynfekcji – już niedługo wszystkie te produkty trafią do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, Białorusi i w rejonie Lwowa. W ramach akcji KRESY na terenie Częstochowy i powiatu przeprowadzone zostaną zbiórki różnorodnych artykułów, które następnie rozda Kresowianom prawdziwy Święty Mikołaj.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie. Jak tłumaczy prezes ks. Ryszard Umański, pomoc kierowana jest do Kresowian już od 10 lat:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/1_pomoc_Umanski_17_09_2021.mp3]

O tym, w jaki sposób przeprowadzona zostanie tegoroczna zbiórka rozmawiano 17 września, podczas spotkania w parafii Świętego Wojciecha. W Częstochowie do pomocy charytatywnej zgłosili się uczniowie z prawie wszystkich placówek edukacyjnych. – To wspaniała inicjatywa, którą warto wspierać – mówi Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/2_pomoc_Piotrowski_17_09_2021.mp3]

Do udziału w akcji KRESY włącza się m.in. gmina Kruszyna, o czym mówi sekretarz Małgorzata Wierzbicka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/3_pomoc_Wierzbicka_17_09_2021.mp3]

Od 2015 roku w akcję pomocy charytatywnej Polakom zamieszkującym Kresy Wschodnie włącza się również gmina Mstów. Szczegóły przybliża wójt Tomasz Gęsiarz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/4_pomoc_Gesiarz_17_09_2021.mp3]

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” działa na rzecz Kresowian już od kilkunastu lat. Podtrzymuje tradycje narodowe, promując działalność charytatywną. Organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla ofiar katastrof lub klęsk żywiołowych, a także pomoc społeczną dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

ABK