Powracająca zima to zły czas dla bezdomnych

Powrót zimowej pogody, a co za tym idzie zapowiadane przez synoptyków opady śniegu i spadek temperatury, to nie są dobre informacje dla osób bezdomnych. Zwłaszcza niebezpieczne dla nich są gwałtowne spadki temperatur nocą. Na szczęście wiele instytucji w naszym mieście zajmuje się pomocą osobom bezdomnym. Szczególnie cenna jest praca streetworkerów, którzy w terenie udzielają pomocy najbardziej potrzebującym. Jednym ze streetworkerów jest Jan Strączyński, który przyznaje, że sytuacja osób bezdomnych nie jest łatwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1bezdomni_Straczynski_02_01_2019.mp3]

Jan Strączyński zwraca uwagę na to, że nie powinniśmy bać się ludzi bezdomnych, bo to oni potrzebują naszej pomocy. Wyjaśnia też co możemy zrobić, żeby im pomóc:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2bezdomni_Straczynski_02_01_2019.mp3]

O tym, że bezdomność jest pewnym problemem w naszym mieście mówi inny ze streetworkerów, br. Mariusz z częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/3bezdomni_brMariusz_02_01_2019.mp3]

Coroczne liczenie osób bezdomnych, które przeprowadzone zostało w zeszłym roku w nocy z 24 na 25 stycznia wykazało, że liczba bezdomnych w Częstochowie w noc badania wynosiła 371 osób, z czego 36 osób przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych, a pozostałe 335 w różnego rodzaju placówkach. W 2017 roku na terenie miasta Częstochowy przebywało 379 osób bezdomnych, w roku 2016 były to 382 osoby.

ZD