Program Owca Plus

1329823065

Ruszają konsultacje społeczne w ramach programu programu Owca Plus na latach 2020.

Ten ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu przez prowadzenie wypasu owiec na wybranych zespołach hal i polan górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W latach 2010- 2014 na ten cel przekazano ponad 3 mln zł.

W ubiegłym roku na obszarze Jury programem objęto cenny krajobrazowo i przyrodniczo obszar o łącznej powierzchni 91 ha.

Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programu Owca Plus w 2007 roku. Program zakładał przywrócenie gospodarki pasterskiej w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W tym czasie wzrosło pogłowie owiec oraz dostępność wyrobów owczych. Monitoring przyrodniczy wykazał w wielu przypadkach poprawę, a przynajmniej utrzymanie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych. W wyniku realizacji programu zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę turystyczną.

Konsultacje dotyczące Owcy Plus 2020 potrwają do 26 marca. Szczegóły na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego w Katowicach.