Przyjdź po szkolną wyprawkę

ksiazki

Do końca tygodnia, a więc do 19 września można jeszcze w naszym mieście składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”. O wyprawkę mogą starać się rodzice uczniów klas drugich, trzecich i szóstych szkół podstawowych a także trzecich szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc dotyczy także nowej grupy uprawnionych – uczniów słabosłyszących, posiadających niepełnosprawność ruchową, w tym afazję czy autyzm lub zespół Aspergera. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej zostali wyłączeni z projektu ze względu na to, że mają zapewnione bezpłatne podręczniki. Wysokość dofinansowania zależy od klasy, typu szkoły i stopnia upośledzenia ucznia. Wydział Edukacji przewiduje, że liczba tych, którzy w tym roku skorzystają z „wyprawki” może osiągnąć 2 tysiące.