Przywracanie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

źródło fot.: www.gov.pl

Kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów pozostaje zawieszone do 24 maja. Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowania poszczególnych instytucji, także uczelni.
W związku z wdrożeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 (m.in. otwarcie hoteli, galerii handlowych oraz bibliotek) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że możliwe jest stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem użytkowników oraz pracowników domów studenckich i bibliotek, resort przedstawia rekomendacje dla uczelni w zakresie bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich oraz funkcjonowania bibliotek uczelnianych. Zalecenia te są zgodne z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Działania uczelni związane z przywracaniem funkcjonowania domów studenckich i bibliotek, powinny być dostosowane do sytuacji faktycznej, w jakiej znajduje się dana uczelnia ze względu na stan epidemii.

Wytyczne dla zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

W przypadku przywracania działalności bibliotek uczelnianych rekomenduje się ich otwarcie, z wyłączeniem możliwości użytkowania i pracy w czytelniach.
W zakresie przywracania funkcjonowania bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 rekomenduje się wytyczne dotyczące bibliotek zamieszczone na stronie Ministerstwa Rozwoju.

źródło: www.gov.pl