PUP w Radomsku ogłasza nabór wniosków o środki na nowe miejsca pracy

pup

Od 27 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku można składać wnioski o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. O środki mogą ubiegać się pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia. Dotacje na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy finansowane będą ze środków EFS. Wnioski można składać do 3 września w biurze podawczym urzędu.

 Więcej informacji na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl