Radnym się jest dla mieszkańców – Monika Pohorecka w Poranku Radia Fiat

O kilku najbardziej bulwersujących w ostatnim czasie mieszkańców Częstochowy sprawach rozmawialiśmy w poniedziałkowym (20 lutego) Poranku Radia Fiat z miejską radną z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Moniką Pohorecką. A tych spraw jest niestety w naszym mieście dość sporo.

Tematem będącym ostatnio najbardziej „na czasie” jest kwestia dowozu dzieci z niepełnosprawnościami. Prowadzona przez częstochowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne usługa transportu do i z placówek edukacyjnych jest zdaniem rodziców wykonywana niewłaściwie, ze szkodą dla dzieci. Sprawą na wniosek rodziców zajęła się radna Monika Pohorecka, a efektem było m.in. zwołanie przez Klub Prawa i Sprawiedliwości nadzwyczajnej sesji Rady Miasta:

Sprawa dowozu dzieci z niepełnosprawnościami jest stale monitorowana przez zainteresowane strony. Jak informuje Monika Pohorecka, w celu rozwiązania zasygnalizowanych problemów ma zostać w najbliższym czasie wprowadzony program naprawczy, na który czekają wszyscy, nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzice.
Sprawą, która wyszła na światło dzienne jeszcze w 2021 roku, a ciągnącą się do dziś, jest kwestia kradzieży danych osobowych mieszkańców Częstochowy i wykorzystanie ich do głosowania na jeden z projektów Budżetu Obywatelskiego. Jak poinformowała ostatnio prowadząca sprawę Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, termin zakończenia śledztwa został przesunięty na lipiec br.:

Pytaniem, jakie stawiane jest przy okazji tego śledztwa jest, czy w przeszłości również mogło dochodzić do wykorzystywania danych osobowych do głosowań bez wiedzy ich właścicieli? Jeżeli tak, to rodzi się kolejne pytanie o sens skądinąd słusznej inicjatywy, jaką jest Budżet Obywatelski.