Radomsko otrzymało dotację na II etap rewaloryzacji Parku Świętojańskiego

Podczas spotkania z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciechem Miedzianowskim, prezydent Jarosław Ferenc podpisał umowę na dofinansowanie II etapu rewaloryzacji Parku Świętojańskiego.

Celem inwestycji jest przywrócenie w pełni układu alei oraz odtworzenie funkcji użytkowo-sportowo-rekreacyjnej, w związku z czym prace remontowe zostaną  przeprowadzone w wschodniej stronie parku.

W ramach rewaloryzacji rozebrany zostanie nieużywany budynek wraz z szaletem. Zlikwidowana zostanie również stara nawierzchnia w jego bezpośrednim otoczeniu. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, przy których zamontowanych będzie 95 ławek parkowych, 15 koszy na śmieci i 7 stojaków na rowery oraz 5 tablic dydaktycznych opisujących poszczególne drzewa lub zbiory roślinne – cenne i interesujące okazy flory. Ze ścieżki dydaktycznej  będą mogły korzystać zarówno indywidualne osoby odwiedzające park, jak również grupy zorganizowane m.in. grupy szkolne i przedszkolne organizujące w ten sposób zajęcia z edukacji przyrodniczej w terenie.

Wykonany zostanie również plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Na placu zabaw zamontowanych zostanie 20 urządzeń dla najmłodszych i starszych dzieci, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do zabawy szerokiej grupie wiekowej dzieci. Natomiast siłownia wyposażona będzie w 5 urządzeń fitness.

Rewaloryzacja parku przewiduje też wykonanie fontanny multimedialnej wraz z oświetleniem, które zamontowane zostanie na nawierzchni z płyt granitowych. Ponadto do wykonania planowana jest zasilająca fontannę sieć wodociągowo-kanalizacyjna.

Wymienione zostanie oświetlenie – rewaloryzacja zakłada montaż opraw oświetleniowych ledowych oraz słupów oświetleniowych. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną nasadzenia krzewów żywopłotowych, krzewów liściastych, traw ozdobnych, bylin oraz pnączy.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.553.356,14 zł, natomiast uzyskane z WFOŚiGW dofinansowanie opiewa na 3.829.881,00 zł z czego dotacja wynosi 1.201.385,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.628.496,00 zł udzielona została w formie pożyczki.

Informacja/fot. UM Radomska