Ranga pielęgniarki polskiej rośnie

14 czerwca Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową zatytułowaną „Rola pielęgniarki w ochronie zdrowia”, która odbyła się pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Zgromadzonych na sali powitał rektor uczelni — dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, który wskazywał, że tego rodzaju spotkania są niezbędne.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1_MAREK_GRABOWSKI_14_06_2019.mp3]

Następnie miało miejsce uroczyste czepkowanie studentek pierwszego roku pielęgniarstwa, po którym głos zabrała przedstawicielka przyszłych pielęgniarek.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2_STUDENTKA_14_06_2019.mp3]

Po tej ceremonii do studentek pielęgniarstwa zwróciła się Barbara Płaza — przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/3_BARBARA_PLAZA_14_06_2019.mp3]

Po oficjalnych częściach zgromadzeni wysłuchali wykładów zatytułowanych „Rola pielęgniarki i jej kompetencje zawodowe”, „Współczesne pielęgniarstwo”, „Zmiany w systemie ochrony zdrowia”, „Potrzeby zdrowotne społeczeństwa” oraz „Obszary strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Historię kształcenia przyszłych pielęgniarek w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie przybliżył mgr inż. Maciej Dziewiątkowski — prezydent uczelni.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/4_MACIEJ_DZIEWIATKOWSKI_14_06_2019.mp3]

Warto dodać, że wszystkie wykłady zostały nagrane i będą dostępne w serwisie YouTube oraz opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

DC

Fot. DC