Reforma oświatowa w gminie Żarki

szkola

W środę określono plan sieci szkół publicznych i gimnazjum na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r w Żarkach. Ośmioletnie szkoły podstawowej będą funkcjonowały w Jaworzniku, Przybynowie, Zawadzie oraz w Żarkach w jednym budynku przy ul. Częstochowskiej 61. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. kończy działalność gimnazjum. Za taką opcją opowiedziało się 8 radnych, wstrzymało się 5, przeciwko był 1.
Obecnie na terenie gminy Żarki funkcjonują cztery sześcioletnie szkoły podstawowe w Żarkach, Przybynowie, Jaworzniku, Zawadzie oraz jedno zbiorcze gimnazjum dla całej gminy. W związku z wdrażaniem nowej reformy oświaty przez ustawodawcę opracowano trzy koncepcje funkcjonowania oświaty od 1 września 2017r.
Pierwsza z nich zakładała: wygaszenie gimnazjum i wykorzystanie tego budynku na inne cele edukacyjne oraz utworzenie klas 1-8 wyłącznie w budynku przy ul. Częstochowskiej ; czyli powrót do systemu sprzed reformy, szkoły podstawowe w Zawadzie, Przybynowie, Jaworzniku jako ośmioletnie szkoły podstawowe.
Druga przewidywała: przekształcenie i wdrożenie gimnazjum pod Szkołę Podstawową: przy ul. Częstochowskiej 61 uczyłyby się dzieci w klasach 1-4, a przy ul. Ofiar Katynia dzieci w klasach 5-8, szkoły podstawowe w Zawadzie, Przybynowie, Jaworzniku jako ośmioletnie szkoły podstawowe
Trzecia proponowała: utworzenie dwóch odrębnych szkół podstawowych jedna przy ul. Częstochowskiej, druga przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach, w których uczyłyby się dzieci w klasach 1-8, szkoły podstawowe w Zawadzie, Przybynowie, Jaworzniku jako ośmioletnie szkoły podstawowe.
W dniu 9 stycznia zapadła ostateczna decyzja, iż reforma będzie wrażana i od tego dnia temat był konsultowany z rodzicami oraz nauczycielami. Najważniejsze jest dla nas zdanie rodziców uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków, bo reforma przede wszystkim dotknie ich pociechy – mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
W dniu 12 stycznia w ramach konsultacji z trójkami klasowymi rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Żarkach w dniu 23 stycznia jednoznacznie opowiedzieli się za utworzeniem jednej szkoły podstawowej w Żarkach, w budynku istniejącej szkoły podstawowej przy ul. Częstochowskiej 61. Natomiast gimnazjum ma być wygaszane, w puste sala maja być wprowadzane nowe funkcje np. żłobek, którego w Żarkach nie ma, czy dodatkowe oddziały przedszkolne.
Wśród argumentów rodzice wymieniali następujące opinie: zawsze była jedna szkoła podstawowa w Żarkach, integrująca lokalna społeczność, kiedyś w szkole uczyło się ponad 700 dzieci, po powrocie ośmiu klas około 440 dzieci, nie grozi zatem dwuzmianowość, względy finansowe.
Konsultacje z dyrekcją i nauczycielami gimnazjum (13 stycznia) wskazały na rozwiązanie proponujące dwie szkoły podstawowej w Żarkach.
Wczoraj (25.01.) na sesji Rady Miejskiej przy obecności 14 radnych określono następujący plan sieci szkół publicznych i gimnazjum na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Ośmioletnie szkoły podstawowej będą funkcjonowały w Jaworzniku, Przybynowie, Zawadzie oraz w Żarkach w budynku przy ul. Częstochowskiej. Za taką opcją opowiedziało się 8 radnych, wstrzymało się 5, przeciwko był 1.
Żadna szkoła podstawowa nie będzie likwidowana. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. wygaszona zostanie działalność gimnazjum.