Rusza rekrutacja do przedszkoli

Rusza rekrutacja do przedszkoli

Od poniedziałku (8 marca) rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli, przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz do wybranych przedszkoli prywatnych. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja będzie odbywała się za pomocą systemu elektronicznego. Nabór kończy się 19 marca.

Etapy rekrutacji przypomina Iwona Andzel, dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 im. Małego Księcia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/1_rekrutacja_przedszkola_06_03_2021-.mp3]

Jeżeli rodzice nie będą mieli możliwości złożenia wniosku elektronicznie, otrzymają go w formie papierowej w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Wypełniony dokument należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. Tak samo jak w przypadku systemu informatycznego rodzice mają czas na złożenie papierów do 19 marca.

Podobnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ich rodzice będą mogli złożyć wnioski rekrutacyjne wyłącznie w formie papierowej, bezpośrednio do wybranej przez siebie placówki integracyjnej.

O tym, dlaczego system rejestracji internetowej jest preferowany przez urząd i placówki oświaty mówi Katarzyna Centkowska-Wydmuch – pracownik Wydziału Edukacji w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/03/2_rekrutacja_przedszkola_06_03_2021.mp3]

W rekrutacji mogą brać udział jedynie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.