Rusza rekrutacja w szkołach podstawowych

W dniu 1 marca 2024 r. rozpocznie się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Rafał Piotrowski przedstawia kiedy będą trwać zapisy w szkołach:

Piotrowski wyjaśnia także podstawowe zasady, jakie będą obowiązywać podczas rekrutacji do szkół podstawowych:

Przed rozpoczęciem rekrutacji w wielu szkołach organizowane są Dni Otwarte. Dla kogo? Wskazuje Jadwiga Łuszcz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie:

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

PJU