Ruszają dotacje z KPO

Dofinansowaniem zostaną objęte branże: hotelarska, gastronomiczna, turystyczna i kulturalna m.in. z subregionu częstochowskiego. Naborem zajmie się miejska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie została wybrana do realizacji projektu, który ma na celu wesprzeć branże hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne i kulturalne po przebytym kryzysie spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19. Wsparcie realizowane będzie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie bezzwrotnej dotacji.

Aby skorzystać z oferowanej pomocy finansowej należy spełniać określone warunki:
– przedsiębiorstwo musi należeć do sektora MŚP,
– spadek obrotów musi wynosić co najmniej 30% liczonych rok do roku w latach 2020/2019 lub 2021/2020,
– wkład własny firmy musi wynosić minimum 90% kosztów kwalifikowanych,
– maksymalna wartość przedsięwzięcia może wynosić do 600 tys. złotych,
– celem przedsięwzięcia musi być uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi,
– przedsięwzięcie musi obejmować działania polegające na rozszerzeniu, zwiększeniu skali lub dywersyfikacji działalności w ramach wybranych kodów PKD (gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura),
– realizacja przedsięwzięcia nie może zostać rozpoczęta przed, ani w dniu złożenia wniosku, a także nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Wartość całego projektu to 223 mln 397 tys. 415 złotych. Maksymalne dofinansowanie z KPO może wynosić do 90% i do 540 tys. złotych.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z ARR w Częstochowie (nr tel.: +48 784 072 857; 34/ 360 56 88). Nabór wniosków rozpoczyna się 6 maja i trwa do 5 czerwca. Więcej informacji znajduje się na stronie.

Źródło: ARR w Częstochowie