Ruszają trzy programy zdrowotne

Wczesne wykrywanie cukrzycy, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej seniorów oraz profilaktyka dla osób ,,Trzeciego i czwartego wieku” to kolejne bezpłatne programy dla częstochowianek i częstochowian.

Pierwszy z nich pn. ,,Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021″ jest przeznaczony dla osób od 40 do 60 roku życia.
Jego celem jest podniesienie świadomości w zakresie wczesnego rozpoznawania zespołu metabolicznego i cukrzycy oraz świadomego unikania lub minimalizowania czynników sprzyjających jej rozwojowi.
Jego zadaniem jest także wykrycie u jak największej liczby osób – z grupy mieszkańców Częstochowy zagrożonych najwyższym ryzykiem – cukrzycy związanej z zespołem metabolicznym, co spowoduje wczesne leczenie choroby i uniknięcie jej powikłań.
Realizatorem programu jest INTERMAX, ul. 1 Maja 27 (miejsce wykonywania badań), tel. 787-653-980, 34 324-55-26, www.intermed24.com.pl.

Drugi program dotyczy rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej dla seniorów powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu. Każdy każda zakwalifikowana osoba, w zależności od problemu zdrowotnego, skorzysta z 10-dniowego cyklu zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapii. Łącznie każdy pacjent otrzyma 30 zabiegów dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego.
Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu.
Realizatorzy programu:
• Zakład Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o., ul. Łódzka 33, tel. 34 322 08 66, www.rehabilitacja.phg.pl (zapisy od 30 kwietnia do 4 maja)
• NZOZ Przychodnia Lekarska ,,Księżycowa”, ul. Księżycowa 5, tel. 34 370 46 64 , www.przychodniaksiezycowa.pl (zapisy od 2 maja)
• Przychodnia rodzinna Euro – Medicus, ul. Kopalniana 4, tel. 34 365 96 25, www.przychodniaeuro.pl (zapisy od 2 maja)
• ,,Ecovita”, ul. Klasztorna 23, tel. 730 676 561, www.ekovita.net (zapisy od 2 maja)
• NZOZ ,,Nasza Przychodnia”, al. Wolności 46, tel. 34 366 96 03, www.przychodnia.czest.pl (zapisy od 10 maja)
• NZOZ Centrum Medyczne Amicus, Al. Pokoju 44, tel. 34 372 56 01, www.cm-amicus.pl (zapisy od 7 maja)

Trzeci z programów dotyczy profilaktyki dla osób ,,Trzeciego i czwartego wieku”. Jego celem jest wdrożenie wczesnego leczenia niezdiagnozowanych dotychczas chorób przewlekłych u osób starszych.
Jest przeznaczony dla osób, które ukończyły lub ukończą w 2018 roku 60, 61, 62, 75,76 i 77 lat oraz dla osób w wieku 85 lat i po ich ukończeniu.
Całość realizuje Przychodnia Rodzinna Euro-Medicus, ul. Kopalniana 4, 573 098 733, www.przychodniaeuro.pl.
Więcej informacji u realizatorów programów.

Programy zdrowotne rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej oraz profilaktyki dla osób ,,Trzeciego i czwartego wieku” wpisują się w program Częstochowa wspiera seniorów.