Sąd apelacyjny: była szefowa śląskiej Nowoczesnej skłamała

W poniedziałek 8 października Komitet Wyborczy Wyborców Anetty Ujmy przegrał przed Sądem Okręgowym w Częstochowie w trybie wyborczym z KWW Sylwii Szymańskiej Naturalnie Blachownia. W czwartek 11 października wyrok ten potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Poniedziałkowa rozprawa odbyła się na wniosek komitetu Sylwii Szymańskiej (obecnej burmistrz Blachowni) przeciwko Anetcie Ujmie, do niedawna liderce śląskiej Nowoczesnej. W wyroku sądu wykazano, iż w materiale wyborczym pojawiły się 3 kłamstwa wyborcze dotyczące zrealizowanych przez Anettę Ujmę inwestycji w trakcie piastowania przez nią funkcji burmistrza Blachowni. Ujma podała w swoich materiałach wyborczych, że doprowadziła m.in. do pozyskania środków na remonty dróg oraz na oczyszczenie zbiornika wodnego w Blachowni i innych inwestycji komunalnych.

Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł przepadek materiału wyborczego, zaniechanie kolportowania oraz przeprosiny na łamach lokalnych portalach internetowych. Wyrok nie był prawomocny, stronom przysługiwało odwołanie w ciągu 24 godzin. Skorzystał z niego komitet Anetty Ujmy – w czwartek 11 października przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach zapadł jednak wyrok podtrzymujący niemal w całości poniedziałkowy wyrok częstochowskiego sądu – katowicki sąd potwierdził kłamstwa dotyczące remontu dróg i pozyskania środków na oczyszczenie zbiornika wodnego w Blachowni.

PK