Śledztwo w sprawie MZDiT umorzone

SADY

Sąd Rejonowy w Częstochowie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, poprzez nieprawidłowe oznakowanie miejsc postojowych.

Postanowieniem prokuratora z dnia 24 czerwca 2016 roku umorzono śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, poprzez nieprawidłowe oznakowanie miejsc postojowych i działanie tym samym na szkodę interesu publicznego. Przyczyną umorzenia śledztwa było uznanie, że działanie pracowników nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego.

– Z uwagi na stwierdzone uchybienia w działaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, Prokurator Okręgowy zawiadomił o nich Prezydenta Miasta Częstochowy, jako organ powołany do nadzoru nad tą jednostką organizacyjną. Jednocześnie Prokurator Okręgowy zwrócił do Prezydenta o nadesłanie w terminie 30 dni wyjaśnień w tej sprawie oraz o poinformowanie o podjętych środkach mających na celu wyeliminowanie uchybień w przyszłości – informuje Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej Prokuratury.

Na postanowienie prokuratora zawiadamiający o przestępstwie wniósł zażalenie do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Postanowieniem z dnia 13 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie nie uwzględnił ww. zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie prokuratora.