Śniatyń dla Częstochowy, Częstochowa dla Śniatynia

czestochowa ukraina

16 września, w środę, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu śniatyńskiego z Ukrainy i częstochowskiego. Spotkanie polegało na podsumowaniu 14 lat współpracy między powiatami i gminami oraz omówieniu dalszych planów. Delegacja śniatyńska liczyła ok. 15 osób i wszyscy zadeklarowali chęć współpracy i pomocy, jednakże konkretne plany i rozmowy będą prowadzone po wyborach samorządowych na Ukrainie, które odbędą się 25 października.

Do tej pory czynnie współpracują gminy: Blachownia – Zabołotiw, Dąbrowa Górnicza – Balynci, Janów – Chutir-Budtliw, Konopiska – Dżuris, Koniecpol – Śniatyń, Mykanów – Popelnyky oraz Przyrów – Zawalja. Na spotkaniu chęć współpracy zgłosił m.in. samorząd mstowski.

Ponadto współpracują ze sobą strażacy, lekarze i przedsiębiorcy powiatu śniatyńskiego i częstochowskiego, organizowane były również wymiany młodzieży – ze szkół ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i z Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej.

Oprócz tego powiat częstochowski oferował pomoc materialną – 100 tys. złotych dla ofiar powodzi z 2008 roku na artykuły szkolne dla dzieci, odzież i inne przedmioty codziennego użytku, 20 tys. złotych na zakup nowego sprzętu medycznego, a także 35 tys. złotych dla Domu Pomocy Społecznej na m.in. pościel, koce i środki czystości.

km

źródło: foto: powiat.czestochowa.pl