Specjalne strefy ekonomiczne – spotkanie w Parku Przemysłowo-Technologicznym

andrzej deska

W środę (5 listopada) w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Częstochowie odbyła się konferencja pod hasłem „Specjalna strefa ekonomiczna sprzyja małym i średnim inwestorom”. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich stref ekonomicznych w Polsce, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Wśród nich byli Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych, która mówiła, jak wygląda podział funduszy unijnych, a także Andrzej Deska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Zebrani dyskutowali m.in. o perspektywach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz o możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014 – 2020.