Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem

rafal ziemkiewicz

Częstochowski Klub Frondy  zaprasza na dzisiejsze spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem, które będzie miało miejsce w Duszpasterstwie Akademickim „EMAUS”, ul. Kilińskiego 132,o godz. 20.00. Temat spotkania: „Jakie piękne samobójstwo”.

 Rafał A. Ziemkiewicz otwiera nowy rozdział swojej twórczości, do którego dojrzewał w trakcie ostatniej dekady. To już nie jest zwyczajna publicystyka, to błyskotliwa analiza powodów, dla których na przestrzeni dziejów nasze bohaterstwo obracało się przeciw nam.
Świetnie zaobserwowane i znajdujące potwierdzenie w dokumentach źródłowych analogie i procesy nieuchronnie prowadzące do niepotrzebnego rozlewu polskiej krwi na frontach całego świata. Siedemdziesiąt lat od zakończenia II Wojny Światowej można już bez kompleksów obalać mity i bajki, którymi karmiono nas z pokolenia na pokolenie.