Sprawdź, jak podwyższyć emeryturę

zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o istniejących możliwościach przeliczenia emerytury, dzięki którym wartość świadczenia może wzrosnąć. Opcja przeliczeń dotyczy zarówno emerytur przyznawanych wg tzw. „starych”, jak i „nowych” zasad.

Emerytura wyliczana wg „starych” zasad to świadczenie przyznawane osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku oraz niektórym osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969, mającym prawo do emerytury wcześniejszej. Na wysokość takiej emerytury mają wpływ osiągane wynagrodzenia, staż pracy i tzw. kwota bazowa obowiązująca w dniu przyznania świadczenia, która od 1 marca 2015 roku wynosi 3 308,33zł.

ZUS ma obowiązek przeliczyć świadczenie każdemu emerytowi, który o to zawnioskuje i spełni warunki wymagane do przeliczenia. W przypadku „starej” emerytury istnieje jedenaście podstaw do wykonania przeliczenia. Po pierwsze, wystarczy dostarczyć dokumenty, które potwierdzają uzyskanie zarobków, a których wcześniej – starając się o świadczenie – nie przedstawiliśmy w ZUS-ie. Kolejną opcją jest dorabianie do emerytury. Ci emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny – ustalany indywidualnie w zależności od daty urodzenia, mogą zarabiać dodatkowo bez żadnych ograniczeń – bez obaw, że ich emerytura zostanie zmniejszona. W przypadku osób, które poszły na wcześniejszą emeryturę, istnieją pewne ograniczenia. Wszystko zależy od tego, ile się zarabia, dorabiając. Inną podstawą do przeliczenia jest tzw. zbieg świadczeń. Osoby, którym przysługuje np. renta z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mają prawo do korzystania z dwóch świadczeń jednocześnie, kiedy już osiągną wiek emerytalny. Istnieje tutaj jednak zastrzeżenie – mogą pobierać emeryturę powiększoną o połowę renty lub rentę powiększoną o połowę emerytury.

W przypadku emerytury przyznawanej wg tzw. „nowych” zasad pobierać ją mogą osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które ukończyły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od daty urodzenia. Jednak świadczenie to jest wyliczane zupełnie inaczej nic „stara” emerytura. Na jego wysokość wpływ ma kwota składek odprowadzonych po 1 stycznia 1999 roku, kwota kapitału początkowego, czyli odtworzonych składek sprzed 1999 roku, a także wiek, w którym dana osoba przechodzi na emeryturę.

Istnieje również kilka sposobów przeliczenia „nowej” emerytury. Wśród nich wymienić można dorabianie czy dostarczenie dokumentów, które wykazują zarobki, a których wcześniej nie przedstawiono w ZUS-ie. Przeliczyć emeryturę mogą również kobiety, które wychowywały dzieci – okres ten jest traktowany jako składkowy. Emeryturę można podwyższyć także dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu, który przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75. roku życia, ale również po wydaniu orzeczenia lekarskiego przez orzecznika ZUS, który stwierdzi niezdolność emeryta do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Pozostałe możliwości podwyższenia emerytury zarówno wyliczanej wg „starych”, jak i „nowych” zasad dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w poszczególnych oddziałach. W Częstochowie ZUS mieści się przy ul. Dąbrowskiego 43/45. Warto pamiętać, że w przypadku, kiedy przeliczenie wykaże, że emeryt zasługuje na niższą emeryturę niż pobiera obecnie, jego świadczenie nie ulegnie zmianie. Na przeliczeniach można więc tylko zyskać.

KK