Stop uzależnieniom i przemocy – 4.

Karolina_Rakocz

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować wokół problemów alkoholizmu, narkomanii czy dopalaczy.

Gościem programu 25 marca była Karolina Rakocz, kierownik Ośrodka dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/STOP-PRZEMOCY-I-UZALEZNIENIOM-25.03.2016.mp3]

Audycje emitowane są w każdy piątek po 12.10, powtórki po 19.40. Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.