Straż Miejska podsumowała weekend

dworzec-noca

W weekend strażnicy miejscy zrealizowali 169 zgłoszeń mieszkańców Częstochowy. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (75).

W ciągu trzech minionych dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 29 obserwacji zakończonych interwencją służb. 24 interwencje zostały zrealizowane przez strażników miejskich. Pozostałe pięć interwencji przekazano do realizacji Policji i Pogotowiu Ratunkowemu.