Strażnicy miejscy i celnicy ostrzegają przed hazardem!

gry111

Strażnicy miejscy wspólnie z celnikami oraz kuratorem okręgowym Sądu Okręgowego w Częstochowie zorganizowali naradę szkoleniową dotyczącą zagrożeń, jakie niosą gry hazardowe.
Szkolenie odbyło się na terenie Sądu. Udział w nim wzięli kuratorzy sądowi, którzy wykonują orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w dużej ilości pedagodzy szkolni i dyrektorzy szkół. Tematem wiodącym był hazard i wszelkie zagrożenia, jakie ze sobą niesie.
Strażnicy miejscy i celnicy mówili o hazardzie jako problemie społecznym. Akcentowano również zagrożenia wynikające z uzależnienia od hazardu. Strażnicy miejscy omówili program „Razem Bezpieczniej” realizowany przez częstochowską Straż Miejską oraz program „Bezpieczne Miasto. Nie reagujesz, akceptujesz”. Przedstawiciel świetlicy socjoterapeutycznej Skrawek Nieba, która funkcjonuje w siedzibie Straży Miejskiej przedstawił i omówił działania profilaktyczne realizowane w świetlicy, do której codziennie uczęszczają dzieci i młodzież z rejonów m.in.: ul. Krakowskiej, Katedralnej, Małej, Ogrodowej oraz podczas szkolnych prelekcji prowadzonych przez strażników miejskich w częstochowskich szkołach.
Częstochowska Straż Miejska włączyła się do ogólnopolskiej akcji Służby Celnej „Nie daj się uzależnić od hazardu”. Strażnicy miejscy i celnicy na terenie Częstochowy prowadzą wspólne działania zmierzające do wyeliminowania nielegalnych automatów gier hazardowych oraz ograniczenia hazardu. Zgodnie z „Ustawą o grach hazardowych” na automatach do gier hazardowych legalnie można grać tylko w kasynach. W 2015 roku wygasną ostatnie zezwolenia na użytkowanie automatów do gier o niskich wygranych. Wobec powyższego wiele punktów działa nielegalnie.