Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Do 9 kwietnia potrwa nabór wniosków.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
W poprzednich czterech edycjach projektu Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES pomogło ponad trzydziestu rodzinom z dziećmi wymagającymi stałej opieki. Do chwili obecnej pomoc udzielana jest 23 rodzinom. Oprócz pomocy materialnej otrzymują one pomoc prawną i merytoryczną, a w niektórych przypadkach pomoc w zatrudnieniu członków rodziny.
Wnioski o stypendia można składać do 9 kwietnia drogą elektroniczną. Szczegóły na stronie
Stowarzyszenia SPES: : : www.spes.org.pl/stypendia

źródło: własne, Stowarzyszenie SPES