Stypendium szkolne

mops

Jeszcze do 15 września br. częstochowskie rodziny borykające się z trudnościami materialnymi, mogą ubiegać się o stypendia szkolne dla swoich dzieci. Ze świadczenia mogą skorzystać także osoby pełnoletnie, uczące się, maksymalnie do 24 roku życia. Głównym kryterium przyznania zapomogi jest dochód na jedną osobę w rodzinie, który nie może być większy niż 514 zł. Warto zaznaczyć, że świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, nie jest wliczane do dochodu rodziny. Stypendium jest przyznawane na okres nie krótszy i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Wnioski należy składać bezpośrednio w szkołach. Szczegółowe informacje o programie i wzór wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.mops.czestochowa.pl, w zakładce aktualności.

MT