Światowy Dzień Krwiodawcy

Każdego dnia tysiące ludzi na całym świecie zmaga się z chorobami czy skutkami wypadków, w wyniku których pilnie potrzeba transfuzji krwi. Choć wielu ludzi próbowało, to jednak do dziś nie udało się wynaleźć cieczy, która mogłaby stanowić alternatywę dla krwi. Zatem tylko donacja może zagwarantować zapasy tej drogocennej substancji.

Proces donacji jest zupełnie neutralny dla zdrowia, a wiedza, że uczyniliśmy coś dobrego, pozytywnie wpływa na psychikę. Krwiodawcy mają też zapewnione pewne korzyści, w tym m.in. zniżki w publicznym transporcie. O predyspozycjach, jakie trzeba spełniać, by oddać krew, mówi Dyrektor Regionalnego Ośrodka Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, dr n. med. Stanisław Dyląg:

Pandemia Covid spowodowała aż dziesięcioprocentowy spadek w donacjach i wiele miejsc w Polsce pilnie potrzebuje uzupełnić swoje zapasy. Warto zatem wspierać potrzebujących. Jak zaznacza dr Deląg – rezerwy krwi muszą być wciąż utrzymywane na wystarczającym poziomie:

Jednorazowa donacja to 450 mililitrów. Mężczyźni mogą oddawać krew co osiem tygodni, a kobiety – co dwanaście. Dawcy przysługują dwa dni wolne od pracy i poczęstunek o wartości czterech i pół tysiąca kalorii w postaci czekolad.

LN