Sympozjum w WSD

WSD

W poszukiwaniu racjonalności” to tytuł sympozjum, które odbędzie się w sobotę, 21 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Poświęcone będzie ono postaci zmarłego przed pięcioma laty ks. abpa Józefa Życińskiego.

Konferencja poświęcona pamięci abpa Józefa Życińskiego nie przypadkowo odbywa się właśnie w Częstochowie, bowiem postać ta była związana z miastem przez wiele lat. W latach 1974–1978 pełnił on funkcję prefekta, a w latach 1979–1983 prefekta studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Wykładał również historię filozofii w Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Jego związki z tym miejscem są bardzo ścisłe, dlatego postanowiliśmy przybliżyć jego postać organizując sympozjum właśnie w naszym Seminarium – mówi ks. Grzegorz Szumera, rektor uczelni. – Doboru prelegentów dokonaliśmy stosując taki klucz, że poprosiliśmy o udział osoby związane z ośrodkami, z którymi wcześniej był związany ks. abp Józef Życiński.

Ks. abp Józef Życiński napisał ponad 50 książek i ok. 350 artykułów dotyczących problematyki filozofii oraz dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną.

– Był profesorem filozofii i ta dziedzina nauki była mu bardzo bliska. Filozofia była dla niego sposobem na szukanie mądrości i racjonalizmu. Szukał ich również w wierze – stąd tytuł naszego Sympozjum – dodaje ks. Szumera.

Wstęp na wszystkie wykłady w ramach sympozjum jest wolny. Arcybiskup Józef Życiński zmarł na zawał serca, 10 lutego 2011 roku w Rzymie.