Szansa na zatrudnienie

foto-2

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zainicjowała nowy projekt o nazwie „Szansa na zatrudnienie”, skierowany do osób, które utraciły pracę lub są zagrożone zwolnieniem z przyczyn bezpośrednio dotyczących zakładu pracy, na przykład na skutek jego likwidacji, czy też w związku z redukcją etatów. Dla uczestników programu przewidziane są płatne staże, kursy zawodowe i pomoc doradcy zawodowego, który pomoże stworzyć indywidualny profil kandydata uwzględniający jego potrzeby i posiadane kwalifikacje. Organizatorzy zapewniają również profesjonalne szkolenia aktywizujące i porady psychologiczne. Oferta jest atrakcyjna także dla potencjalnego pracodawcy, ponieważ zakłada refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażystów w zakładzie pracy i materiałów eksploatacyjnych zużywanych przez stażystę. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

MT