Szkolenia dla pracowników MPK

SONY DSC

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie rozpoczęło dzisiaj (31.05.) cykl szkoleń dla swoich pracowników. Szkolenia mają na celu wskazanie właściwych zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych w komunikacji miejskiej. Przeszkoleni mają zostać wszyscy kierowcy i motorniczy. Jak stwierdza Maciej Hasik, rzecznik MPK, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży wymagają specjalnych przygotowań. W świetle ogólnoświatowych wydarzeń można zdawać sobie sprawę, że zagrożenie terrorystyczne jest jak najbardziej realne. Wizyta Papieża Franciszka w naszym mieście, a co za tym idzie, przyjazd do Częstochowy tysięcy pielgrzymów takie zagrożenia jeszcze wzmocni. Wynikiem szkolenia ma być nauczenie kierowców, jak mają zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, jak ewakuować podróżnych z autobusu czy tramwaju, na jaką bezpieczną odległość, co robić z niebezpiecznymi ładunkami. Częstochowskich kierowców i motorniczych uczyć mają policjanci z komend w Częstochowie i Katowicach oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, dr Wojciech Szewko. Twierdzi on, że takie szkolenia są jak najbardziej potrzebne, ponieważ komunikacja miejska, ze względu na swoja specyfikę, jest najłatwiejszym celem dla terrorystów.

ZD