Szkoły będą się przygotowywać do zdalnego nauczania

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zwrócił się do dyrektorów szkół o przygotowanie ich do organizacji zajęć edukacyjnych na odległość. Jak informuje ministerstwo, w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację zdalnego nauczania.

W piśmie do dyrektorów szkół minister zwrócił się o przeprowadzenie w najbliższych dwóch dniach działań przygotowawczych. Chodzi między innymi o sprawdzenie, czy szkoła ma kontakt internetowy ze wszystkimi nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, przygotowanie możliwości zdalnego nauczania z wykorzystaniem między innymi komunikatorów internetowych czy grup społecznościowych, i analizę możliwości zdalnej realizacji programów nauczania w poszczególnych klasach. Dyrektorzy mają też przygotować możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, a także informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość, o tym, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu i jak je motywować i wspierać w systematycznej nauce.

Ministerstwo ma w najbliższych dniach przekazać dyrektorom szkół materiały informacyjne, dotyczące zdalnego nauczania. Minister edukacji zachęcił dyrektorów do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których są materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami. To między innymi: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacje dostępne na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl. Linki do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane do przygotowania materiałów do pracy uczniów w domu, można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu.

Źródło: IAR

Foto źródło: gov.pl