Tajemnice zbioru zastrzeżonego IPN

16 listopada odbyło się w Częstochowie pierwsze z częstochowskich spotkań historyczno – archiwalnych, w trakcie którego zaproszeni prelegenci z Instytutu Pamięci Narodowej prezentowali dotychczasowy stan badań dotyczący zbioru zastrzeżonego IPN. Mówi współinicjator spotkania Bartosz Kapuściak z katowickiego oddziału IPN:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/IPN.mp3]

 

O szczególnych zasobach archiwalnych mówi dr Witold Bagieński z warszawskiego oddziału IPN:

[audio: https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/IPN2-1.mp3]

Wokół sklasyfikowanych jako tajne lub ściśle tajne informacje Instytutu Pamięci Narodowej jak i tych które znajdują się w zasobach służb specjalnych zdążyć już narosło wiele stereotypów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/IPN3.mp3]

Kiedy na przełomie wieków powstawał IPN, zbiór zastrzeżony zajmował niecałe 900 m bieżących akt. Teraz jest w nim ok. 400 m. Niewiele w stosunku do okresu początkowego, lecz nadal zbiór ten zajmowałby całą bieżnię stadionu (około 3 mln stron), a zatem kryć może wiadomości dotyczące wielu tysięcy ludzi. Znajduje się w nim też 655 taśm magnetycznych, zawierających bazy danych Służby Bezpieczeństwa z lat 80.

Piotr Nicpoń