Targi Pracy

park

Blisko 60 pracodawców, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprezentują swoje oferty podczas Targów Pracy, które odbędą się w czwartek 21 maja w częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.
Podczas targów osoby poszukujące pracy będą mogły odwiedzić stoiska znanych w regionie pracodawców. Na targach pojawią się też firmy zainteresowanie inwestycjami i tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach zlokalizowanych w Częstochowie i okolicach, a włączonych niedawno do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – CSF Poland (wchodząca w skład światowego koncernu branży motoryzacyjnej Cooper Standard) i Enckel.
Obecność w jednym miejscu tak licznej grupy pracodawców stwarza bezrobotnym możliwość bezpośredniego kontaktu z firmami reprezentującymi różne branże. Pozwala też na złożenie przynajmniej kilku dokumentów aplikacyjnych.
Oprócz ofert zatrudnienia, odwiedzający będą mogli zapoznać się z propozycją instytucji rynku pracy, które wspierają osoby bezrobotne w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – m.in. szkoleń, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, robót publicznych.
W ofercie targowej proponowanej przez organizatora nie zabraknie także warsztatów kierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Targi Pracy potrwają od 10.00 do 13.00.