Tata nie tylko od święta

Gdy rodzi się dziecko, to zazwyczaj opiekę nad nim przejmuje mama. Warto przypomnieć o tym, że również ojcowie mają taką możliwość, a wspierają ich w tym przepisy prawa.

Jeżeli tata dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu, to może skorzystać z trzech typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski.

Szczegóły przedstawia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1_BEATA_KOPCZYNSKA_14_06_2019.mp3]

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski ustalony przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. W Częstochowie w 2018 r. z tego uprawnienia skorzystało ponad dwa tysiące mężczyzn.

źródło: ZUS