“Twoje dane – twoja sprawa” – ogólnopolska debata w Częstochowie


W piątek, 23 marca w murach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona ochronie danych osobowych. Ma ona związek z działaniami edukacyjnymi podejmowanymi od 2017 roku w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Mówi uczestnicząca w sympozjum Barbara Michalska z Fundacji Ponoptykon i EDUKABE:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-debata-dane-osobowe.mp3]

Nie zabrakło także przedstawicieli resortu cyfryzacji, którzy wdrażają w życie nowe regulacje prawne. Mówi Jakub Płodzich z departamentu zarządzania danymi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-debata-dane-osobowe.mp3]

Poważne zmiany szykują się także w zakresie w odpowiedzialności za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-debata-dane-osobowe.mp3]

Debata, w której jako słuchacze uczestniczyli także uczniowie z częstochowskich szkół była jednym z elementów programu, którego celem jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne, zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych jak również przygotowania nauczycielido kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów.

PNP