Tydzień Mózgu w WOM-ie

Tydzien Mozgu (6)

14 marca to początek Światowego Tygodnia Mózgu. W jego obchody włączył się Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – dziś (poniedziałek 14 marca) w budynku WOM przy Alei Jana Pawła II odbyły się warsztaty plastyczne i wykład.

Mówi Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/1-Sylwia-Kurcab.mp3]

Podczas dzisiejszych warsztatów młodzi uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji „Jak się uczy mózg?”, który wygłosiła Jadwiga Mielczarek, nauczyciel konsultant w WOM:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/2-Jadwiga-Mielczarek.mp3]

W ramach Światowego Tygodnia Mózgu w WOM-ie w czwartek 17 marca odbędą się warsztaty „Neurodydaktyka w nauczaniu – tworzenie sprzyjającego środowiska edukacyjnego”. Warsztaty rozpoczną się o godz. 15.

Paweł Kmiecik