Uczcili 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych uczcili w środę 28 lutego śmierć jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku Zbigniewa Herberta. Mówi dyrektor szkoły Rafał Piotrowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-uczcili-herberta.mp3]

Inscenizację przygotowali uczniowie pod kierunkiem Magdaleny Raganiewicz, która powiedziała nam o inspiracji zorganizowania akademii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-uczcili-herberta.mp3]

A tak do poety odniósł się wykonawca jego utworów Sebastian Sobczyk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-uczcili-Herberta.mp3]

W okresie PRL Herbert czynnie angażował się też w działalność opozycyjną. W grudniu 1974 roku podpisał tzw. List 15, żądający udostępnienia Polakom zamieszkałym w ZSRR kontaktu z polską kulturą.

W ostatnich latach życia, bardzo już chory na astmę, Herbert nie rezygnował z uczestniczenia w życiu politycznym. W roku 1994 zainicjował zbiórkę pieniędzy na pomoc dla pogrążonej w wojnie z Rosją Czeczenii. Poeta zmarł 28 lipca w Warszawie w wieku 73 lat.